http://japanologie.arts.kuleuven.be/info

Menu

 • Waarom Japanse studies?
 • Het monitoraat
 • EOOS
 • Programma
 • Stevie Poppe
 • Studiebeurzen & samenwerkingsakkoorden
 • Ann-Sofie Van Enis
 • FAQ
 • --> Vervolg in het Erasmushuis

Waarom Japanse studies?

Goede studiebegeleiding / Kleine groepen

Moderne leermethodes
(digitale geletterdheid)

Deelname van de studenten aan onderzoek en
ontwikkeling

Zowel klassieke japanologie
als moderne onderzoeksthema's

Populaire cultuur

Internationale samenwerking
en studiemogelijkheden

Goede beroepsuitwegen

Regio van de toekomst

Eoos: Faculteitskring Taal- en Regiostudies

![Alt text](beelden/eoos.png "Optional title")

Vertegenwoordiging

 • onderwijs
 • sociaal
 • internationaal

Cursusdienst

Plezier

 • cultuur
 • sport
 • animatie
 • Fakbar
 • Eoos Express

Onthaal

 • rondleiding
 • weekend
 • eetverkopen
 • tweedehandsboekenmarkt
 • meter- en peteravond
 • openingsfeestje

Contacteer ons!

 • Eoos Permanentie: Tweede Verdieping Fak Letteren
 • eoos@eoos.be
 • www.eoos.be
 • Facebook: Kring Eoos

Programma

Regiostudie | Major en minor | Korea

Major

Modern Japans | Regio-specifieke vakken | Algemene Vorming

Minor - Cultuurhistorisch

Geschiedenis, literatuur, religie, ...

Minor - Economisch

Inleiding in diverse aspecten van de economie

### Korea: taal en cultuur ![Alt text](beelden/korea.png "Optional title")

Stevie Poppe

Studeren in Japan

Studiebeurzen & samenwerkingsakkoorden

http://japanologie.arts.kuleuven.be/nl/studeren-japan-mogelijkheden-en-beurzen

Japan

### Europa ![Alt text](beelden/erasmus.png "Optional title") - Leiden - Parijs - Berlijn - Venetiƫ - ...

"Double degree"

Vragen die men wel eens stelt

 • Welke voorkennis is er vereist?
 • Hoe zit het met de slaagcijfers?
 • Wat zijn de beroepsuitwegen?
## Voorkennis? - Kennis vanuit middelbaar onderwijs: degelijke kennis van Engels en Frans - Geen specifieke voorkennis vereist - Wel interesse en enthousiasme - Zekere aanleg voor talen helpt - Regelmatig en doordacht kunnen studeren
## Slaagcijfers? Het slaagpercentage varieert over de jaren. Wie regelmatig werkt, de colleges regelmatig volgt, de opgegeven opdrachten nauwgezet uitvoert, en van de door het monitoraat geboden faciliteiten gebruik maakt, heeft een goede kans van slagen.
## Beroepsuitwegen? - Japanse instellingen en bedrijven in Europa - Belgische bedrijven die zaken doen met Japan - Tolk- en vertaalbureaus - Wetenschappelijk onderzoek - Buitenlandse betrekkingen - Nieuwsmedia - Musea en bibliotheken - Onderwijs
## Vervolg in het erasmushuis ### op de vijfde verdieping Gelegenheid om - te praten met studenten, alumni en docenten - cursusmateriaal (papier en online) te bekijken - een indruk op te doen van de diversiteit van een regiostudie - leer- en onderwijsmethodes te verkennen
![Alt text](beelden/totzo.png "Optional title")